clearshift logo

מהו שער רציף?

על אילו סוגי הוראות ניתן לקבל שער רציף?

האם יש עמלה נוספת בעת בקשה לשער רציף?

האם שער רציף תמיד זמין?

כיצד הלקוח מבקש שער רציף עבור הזמנה חדשה?

לא קיבלתי אישורים. האם יש עיכוב בביצוע ההוראה שלי?

אלו אישורים אקבל במהלך הפעולה?

מהן הסיבות האפשריות לעיכוב בשליחת כספים?

קיבלתי אישור שביצעתם את ההעברה. מתי הכסף יופיע בחשבון היעד?

כיצד ניתן לדעת כאשר הוצאתם את הכספים אל חשבון היעד?

עבור לתוכןפתח תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

נגישות